FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Komplexní vyšetření a vyhodnocení stavu jednotlivých orgánů a jejich zatížení přístrojem OBERON

OBERON byl uveden do provozu v září 2007 a zaznamenáváme s ním vynikající výsledky. Pozoruhodnost zlepšení stavu pomocí methaterapie se jeví až zázračná.

 

   

OBERON dokáže několik let dopředu upozornit na vznikající disharmonie v organizmu (rakovina, cysty, arterioskleroza, infekční onemocnění ze skrytých ložisek, osteoporoza, hemeroidy, neplodnost, ledvinové a žlučové kameny, záněty, oční vady atd.) a tak zachrání mnoho životů a umožní člověku prožít život naplno. OBERON je nový vyšetřovací přístroj. Jedná se o světově pokrokovou informační technologii na kterou vědecká společnost nahlíží jako pro budoucnost nejvýkonnější a nejšetrnější diagnostickou metodu čerpající z poznatků tradiční čínské medicíny

Vědecké objevy, na jejichž základech spočívá tato metoda, jsou technologická dokončení staleté orientální medicíny, která pracovala s akupunkturními body, systémem meridiánů a životní energií čchi, jako prostředků řízení biologických systému.

 

 

 

 

Pomocí OBERONU možné:

Komplexně vyhodnotit stav jednotlivých orgánů, jejich zatížení, určit patologicky poškozené tkáně a infekce v těle. Zjišťovat a vyobrazovat histologické a cystologické struktury orgánů. Určovat balanci cholesterolu, osobní alergeny, stupeň osteroporozy a aterosklerozy, dokáže udělat rozbor krve (bez odebírání krevních vzorků), označit veškeré viry a bakterie kdekoliv v těle.

 

Přístroj přenáší údaje telemetricky. Poskytuje metodu léčby, která aktivizuje ozdravné procesy v těle. Vvýsledky léčby či aplikace vhodných preparátů je možné na přístroji vizuálně porovnat při další kontrole.

 

Lze řešit veškeré zdravotní problémy včetně neplodnosti žen i mužů, alergie, ....


 

Sezení na přístroji stojí pouze 590 kč za hodinu, součástí je také poradenství ve zdravém životním stylu, nabídnutí vysoce kvalitních preparátů přírodní medicíny a potravinových doplnků značky STARLIFE .

 

Výsledky jakékoliv léčby, či aplikace vhodných preparátů je možno na přístroji vizuálně kontrolovat při dalších sezeních.
 

Objednávky na vyšetření přijímáme a podrobnosti sdělujeme na níže uvedeném mobiním telefonu.

Udělejte pro své zdraví co nejvíce, nejvýraznější dopad má tento přístroj v oblasti prevence a předcházení nemocí.